Κατοικία στους Θρακομακεδόνες

 

 

2004

Αρχιτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
Επιφάνεια: 150 τ.μ.