Κατοικία στο Καβούρι B

2006 – 2011

Αρχιτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
Επικεφαλής Μελέτης: Άρτεμις Χάλαρη
Συνεργάτες: Ελένη Θεοδώρου, Στράτος Βασιλείου, Γεώργιος Αθανάσιος Νικόπουλος, Τάσος Ρίγκας, Μαριάννα Αθανασιάδου, Κατερίνα Κούρκουλα
Στατική Μελέτη: Ανδρέας Μητσόπουλος
Η/Μ Μελέτη: Παντελής Αργυρός
Συνεργάτης: Κώστας Σωτηρόπουλος
Σύμβουλος Φωτισμού: Θανάσης Κανέλλιας
Συνεργάτης: Μυρτώ Κανακάκη
Κηποτεχνική Μελέτη: Έλλη Παγκάλου και Συνεργάτες
Φωτογράφος: Εριέτα Αττάλη, Γιώργος Φάκαρος
Κατασκευή: Berios S.A
Διεύθυνση Έργου: Νίκος Μπέριος

Κατοικία Β.

Πρόκειται για μία ακόμη ιδιωτική κατοικία τοποθετημένη χαμηλότερη στο ίδιο οικόπεδο με αντίστοιχο πρόγραμμα με την κατοικία Α.

Ένα ακόμα κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία με τα συνθετικά εργαλεία της κατοικίας Α, βρίσκεται στο όριο μεταξύ στεριάς και θάλασσας, σε ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων επιδιώκοντας να μην διαταράσσει τις εγγενείς σχέσης του τοπίου. Η δημιουργία σκιάς, παροχής προστασίας από τον ήλιο, στοιχείο απαραίτητο για τον συγκεκριμένο τόπο, αποτελεί το άλλο κεντρικό συνθετικό εργαλείο.

Η κάτοψη σε σταυροειδές σχήμα εξυπηρέτησε την διαφοροποίηση μεταξύ των ιδιωτικών και πιο δημόσιων χώρων του σπιτιού τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με την θέα. Έτσι τα δημόσια τμήματα τοποθετούνται παράλληλα ως προς τη θέα επιτυνχάνοντας μεγαλύτερο εύρος θέασης, ενώ τα πιο ιδιωτικά τοποθετούνται κάθετα ως προς το όριο της θάλασσας απολαμβάνοντας μια περισσότερο ελεγχόμενη και ιδιωτική έκθεση. Τα διάφανα και διάφωτα όρια έχουν χρησιμοποιηθεί και εδώ καθώς θεωρήθηκε κρίσιμο να επιτραπεί στις θέας του τοπίου να παρεισφρήουν στις διάφορες περιοχές του σπιτιού. Δημιουργείται έτσι ένα διαρκές παιχνίδι εναλλασσόμενων θεών.

Η μακρόστενη πισίνα, τοποθετημένη κατά μήκος του κτιριακού όγκου, εκτείνεται προς την θάλασσα χωρίς να παρεμβαίνει στην θέα της θάλασσας από το σπίτι.

Τα υλικά χρησιμοποιούνται με την  ίδια νοοτροπία όπως και στην περίπτωση της κατοικίας Α.