Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη από μαύρη λαμαρίνα  

Σχεδιάστηκε
από την Μαρία Κοκκίνου και τον Ανδρέα Κούρκουλα το 2005.
Η κατασκευή έγινε από τον Μάνο Βορδοναράκη.


Στην εν λόγω βιβλιοθήκη οι αρχιτέκτονες επιδίωξαν να τονίζεται η οριζόντια κατεύθυνση
οπότε τα οριζόντια στοιχεία εξέχουν των κατακόρυφων.


Οι φωτογραφίες είναι από το Γραφείο Κοκκίνου - Κούρκουλας στο Λυκαββητό.