Χωρίσματα

Περιστρεφόμενος Τοίχος  

Σχεδιάστηκε
από την Μαρία Κοκκίνου και τον Ανδρέα Κούρκουλα το 2005.
Η κατασκευή έγινε από τον Μάνο Βορδοναράκη.

Ο τοίχος όταν περιστρέφεται ενώνει την αίθουσα συσκέψεων με το χώρο υποδοχής.

Οι φωτογραφίες είναι από το Γραφείο Κοκκίνου - Κούρκουλας στο Λυκαββητό.