Κτίριο Γραφείων στα Σπάτα, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κτίριο Γραφείων στα Σπάτα, Προκαταρκτική Μελέτη, 2010

Αρχιτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου- Ανδρέας Κούρκουλας

Σύμβουλος Αρχιτέκτονας: Γιάννης Πεπονής

Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Κατερίνα Κούρκουλα, Μαριάννα Λιζάρδου, Γιώργος Ηλιάδης, Ελένη Παπαναστασίου

Στατική Μελέτη: Τ. Τσικνιάς και Συνεργάτες A.E.M.T.E.

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: TEAM M-H Consultant Engineers L.T.D.

Βιοκληματική Μελέτη: Άρης Τσαγκρασούλης

Στοιχεία Έργου:
Χρήση: Κτίριο Γραφείων
Θέση: Σπάτα, Αττική
Επιφάνεια: 60.000 τ.μ.

Το κτίριο οργανώνεται κατά μήκος ενός κεντρικού άξονα που συνδέει όλα τα εγκάρσια τμήματα. Το κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης είναι μια κατασκευή από γυαλί και μέταλλο και στέκεται πάνω από τη γη σαν μια γέφυρα, που λειτουργεί ως φωτιστικό. Περιλαμβάνοντας τους κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση των γραφειακών χώρων. Οι εγκάρσιες ζώνες στεγάζουν τα γραφεία. Η ιδέα εκμεταλλεύεται την κλίση του οικοπέδου ώστε οι εγκάρσιες ζώνες να ξεπροβάλλουν μέσα από τη γη.