Βρεφονηπιακός Σταθμός, 2010

View from the courtyard  

View from the courtyard  

Front View   

Party wall View  

View from the courtyard  

View from the courtyard  

Βρεφονηπιακός Σταθμός, 2010

Κλειστός Διαγωνισμός, 2ο Βραβείο

Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας

Συνεργάτες Αρχιτέκτονες:
Γιώργος Νικόπουλος, Μαριάννα Λιζάρδου

Στατική Μελέτη:
Ανδρέας Μητσόπουλος

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη:
Π. & Χ. Αργυρός

Στοιχεία Έργου:
Χρήση: Βρεφονηπιακός Σταθμός
Θέση: Ίλιον, Αθήνα
Συνολική Επιφάνεια: 1100 τ.μ.
Υλικά: Εμφανές και Χρωματισμένο Μπετόν, Μπαμπού