Βιβλιοθήκη

 

Σχεδιάστηκε από την Μαρία Κοκκίνου και τον Ανδρέα Κούρκουλα το2005.
Η κατασκευή έγινε από τον Μάνο Βορδοναράκη.

Στην εν λόγω βιβλιοθήκη οι αρχιτέκτονες επιδίωξαν να τονίζεται η οριζόντια κατεύθυνση
οπότε τα οριζόντια στοιχεία εξέχουν των κατακόρυφων.

Οι φωτογραφίες είναι από το Γραφείο Κοκκίνου – Κούρκουλας στο Λυκαββητό.