Δημαρχιακό Μέγαρο Βελεστίνου

 

2000

Διαγωνισμός 2ο βραβείο

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας

Συνεργαζόμενο Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Αντωνία Πάνου

Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Γ. Νικόπουλος, Κ. Παπανδρέου

 

Η πρόταση μας για το δημαρχείο του Βελεστίνου πέρα από το να εξυπηρετεί λειτουργικά τις απαιτούμενες ανάγκες αποτελεί ένα αφιέρωμα σε δύο σημαντικά στοιχεία που χαράζουν στην μνήμη το χαρακτήρα αυτού του τόπου. Τον Ρήγα Φεραίο και την Υπέρεια Κρήνη.

Το νερό έτσι όπως εμφανίζεται στην Υπέρεια Κρήνη αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό του κτιρίου. Το επικλινές του οικοπέδου μας οδήγησε στην διαμόρφωση ενός λιθόστρωτου πρανούς που συλλέγει τα νερά και τα κατευθύνει να ρέουν μέσα από έναν ελεύθερο τοίχο, στο πρόπυλο (υπαίθριο χώρο εισόδου) του δημαρχείου.

Ο χώρος αυτός του πρόπυλου θα αποτελέσει ένα αφιέρωμα στον Ρήγα και ιδιαίτερα στην ενασχόληση του με την χαρτογραφία σαν μέσου εικονογραφικής απεικόνισης της ιστορίας. Ο ελεύθερος τοίχος με την «κρήνη» θα αποτελέσει χώρο ανάγλυφης αναπαράστασης της χάρτας του Ρήγα.