Τραπέζια

Τραπέζι από λαμαρίνα βαμμένη   

Office Desk Metal, Plywood

Office Desk  

Office Desk  

Σχεδιάστηκε
από την Μαρία Κοκκίνου και τον Ανδρέα Κούρκουλα.