Γηροκομείο Αγία Παρασκευή,89-95

View of the semicircular patio  

Perspective View of the brickfacade  

Concept Sketch   

Model Photo   

Ground Floor Plan  

Elevation A  

Elevation B  

Γηροκομείο στην Αγία Παρασκευή, 1989-1995.

Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας

Συνεργαζόμενο Αρχιτεκτονικό Γραφείο:
Δημήτρης Μόσχος

Στατική Μελέτη:
Γιώργος Χατζηστεργίου

Φωτογράφος:
Εριέτα Αττάλη

Στοιχεία Έργου:
Χρήση: Γηροκομείο
Θέση: Αποστόλου Παύλου 4, Αγία Παρασκευή, Αθήνα
Επιφάνεια: 600 τ.μ.
Επίπεδα: 3
Υλικά: Σοβάς, Τούβλο

Η ψυχολογική συνθήκη της τρίτης ηλικίας, όπου το νόημα της καθημερινότητας είναι μετατοπισμένο στην κοινότητα και όχι στον ιδιωτικό χώρο, οδήγησε στην ιδέα ενός συγκροτήματος που διαμορφώνεται γύρω από μια εσωτερική πλατεία, ανοιχτή προς τον δημόσιο δρόμο. Στόχος του κτιρίου είναι να πλαισιώσει αυτόν τον υπαίθριο χώρο και να τον προστατεύσει από τις καιρικές συνθήκες. Στο εσωτερικό με τις εναλλαγές στους χώρους και στις κινήσεις έχει γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί ο ιδρυματικός χαρακτήρας ενώ ταυτόχρονα από κάθε χώρο επιτυγχάνεται η άμεση οπτική επαφή με τον δημόσιο χώρο.

Σε κάθε στάθμη στον κόμβο της κατακόρυφης επικοινωνίας υπάρχει μία διαπλάτυνση του χώρου –καθιστικό – με στόχο να τονώσει τις τυχαίες συναντήσεις των ενοίκων.