Θέατρο Ρεματιάς

2006

Αρχτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
Συνεργάτης: Μανώλης Σταυρακάκης

Το αποκαλώ το «ΙΕΡΌ ΘΈΑΤΡΟ» για λόγους ευκολίας, αλλά θα μπορούσε να λέγεται «ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΟΡΆΤΟΥ ΠΟΥ ΓΊΝΕΤΑΙ ΟΡΑΤΌ», αυτή η αίσθηση πως η σκηνή είναι ο χώρος που το αόρατο μπορεί να εμφανιστεί κατέχει μια ισχυρή παρουσία στις σκέψεις μας.

Γνωρίζουμε όλοι πως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας ξεφέυγει των αισθήσεων μας.

Πήτερ Μπρούκ